PRESTATIES
PRIJS

Zitting Fysiotherapie

€ 29,00

Zitting Manuele Therapie

€ 40,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult)

€ 53,00

Screening

€ 13,00

Intake en onderzoek na screening

€ 41,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 41,00

Groepsbehandeling 2 personen

€ 29,00

Groepsbehandeling 3 personen

€ 26,00

Groepsbehandeling 5 – 10 personen

€ 17,00

Oedeemtherapie

€ 41,00

Behandeling aan huis

€ 42,00

Behandeling tehuis

€ 35,00

Niet nagekomen afspraak

volledige tarief

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

geldende kostprijs

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie/manuele therapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Alle medewerkers staan in het kwaliteitsregister van het K.N.G.F. en zijn BIG
geregistreerd.

Deze geldende tarieven kunnen per verzekeraar verschillen.
Bovengenoemde tarieven hanteren wij voor niet aanvullend verzekerden
en bij overschrijding budget.

Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

De praktijk heeft contracten afgesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.