Vergoeding voor fysiotherapie
Sinds 2006 wordt algemene fysiotherapie bij volwassenen alleen vergoed als u een basisverzekering met aanvullende verzekering heeft. Als u geen aanvullende verzekering heeft krijgt u fysiotherapie niet vergoed. Wij adviseren om in uw verzekeringspolis na te kijken in hoeverre u bent verzekerd voor fysiotherapie. Deze vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Bent u verzekerd voor fysiotherapie dan declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. U krijgt van ons géén rekening.
Indien u niet bent verzekerd voor fysiotherapie of uw budget overschrijdt, krijgt u van ons een rekening die u direct contant aan de balie dient te voldoen. U kunt niet pinnen.

Voor kinderen onder de 18 jaar worden vanuit de basisverzekering 18 behandelingen vergoed.

De tarievenlijst vindt u op onze website en op het videoscherm in de wachtkamer.
Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw verzekering en vergoeding voor fysiotherapie. Heeft u vragen met betrekking tot uw verzekering? Neem dan gerust contact op. Onze assistente kan u hierin informeren en adviseren.

Wanneer krijgt u chronische fysiotherapie?
Chronische fysiotherapie krijgt u alleen vergoed als uw aandoening op de chronische lijst vermeldt staat. Als de aandoening niet op deze lijst vermeldt staat krijgt u geen chronische fysiotherapie, zelfs niet als de specialist of huisarts dit voorschrijft.

Sinds 2013 staan de ziekte van Bechterew, wervelfractuur door osteoporose, bepaalde reuma- en hartaandoeningen niet meer op deze lijst en worden dus niet meer vergoed. Vraag voor meer informatie uw fysiotherapeut of de assistente. Bijverzekeren via de aanvullende verzekering is hiervoor de enige oplossing!

Vergoeding bij chronische fysiotherapie:

  • Na de 20e behandeling worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u er rekening mee dat voor deze behandelingen uw eigen risico wordt aangesproken.

  • Heeft u naast de basisverzekering geen aanvullende verzekering dan moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen.

  • Heeft u naast de basisverzekering wel een aanvullende verzekering dan worden de eerste 20 behandelingen voor een deel of helemaal vergoed. Dit is afhankelijk van het aantal behandelingen die door uw aanvullende verzekering vergoed worden.

Voor meer informatie over vergoedingen

klik hier