Fysiosport voor mensen met en verstandelijke beperking

Bewegen is goed voor iedereen.

Wij bieden in de Kleine Steeg ook fysiosport voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wij stellen in kleine groepen een individueel oefenprogramma samen. Een vaste deskundige begeleider maakt het oefenprogramma dat binnen de mogelijkheden van een ieder valt en vind oplossingen voor de beperking van de persoon in kwestie.

Wij vinden dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om op een verantwoorde manier, onder deskundige begeleiding, op zijn eigen persoonlijke manier moet kunnen bewegen / trainen.