Wanneer u zich telefonisch of in de praktijk aanmeldt voor fysiotherapeutische behandeling wordt u direct ingepland bij een van onze fysiotherapeuten.

Waar nodig wordt u bij een gespecialiseerde therapeut ingepland al naar gelang de aard van de klachten. Behandeling aan huis is op indicatie mogelijk. Ook kunt u een voorkeur uitspreken voor een fysiotherapeut. Wij garanderen voor al onze patiënten een afspraak binnen 5 werkdagen!

Het eerste consult is erop gericht om het klachtenbeeld in kaart te brengen en bestaat uit een intake en een lichamelijk onderzoek. Aan de hand van deze gegevens wordt een specifiek behandelplan opgesteld en met u besproken. Uw gegevens worden direct in de computer verwerkt in uw persoonlijke patiëntendossier. Bij iedere behandeling wordt dit dossier aangevuld om zo de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg te waarborgen.

Bij afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut wordt, bij uw goedkeuring, de behandeling overgenomen door een collega fysiotherapeut.

Tarieven per 1 januari 2022

Prestaties Tarief

Intake en onderzoek 43,00

Zitting fysiotherapie 34,00

Fysiotherapie aan huis 45,00

Fysiotherapie tehuis 40,00

Zitting manuele therapie 43,00

Groepsbehandeling 2 personen 34,00

Groepsbehandeling 3 personen 30,00

Kinderfysiotherapie 43,00

Kinderfysiotherapie aan huis 54,00

Niet nagekomen afspraak volledig tarief

Verstrekte verband- en hulpmiddelen geldende kostprijs

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de bovenstaande tarieven. U dient tevens direct de kosten van de behandeling te betalen.