Wanneer u zich telefonisch of in de praktijk aanmeldt voor fysiotherapeutische behandeling wordt u direct ingepland bij een van onze fysiotherapeuten.

Waar nodig wordt u bij een gespecialiseerde therapeut ingepland al naar gelang de aard van de klachten. Behandeling aan huis is op indicatie mogelijk. Ook kunt u een voorkeur uitspreken voor een fysiotherapeut. Wij garanderen voor al onze patiënten een afspraak binnen 5 werkdagen!

Het eerste consult is erop gericht om het klachtenbeeld in kaart te brengen en bestaat uit een intake en een lichamelijk onderzoek. Aan de hand van deze gegevens wordt een specifiek behandelplan opgesteld en met u besproken. Uw gegevens worden direct in de computer verwerkt in uw persoonlijke patiëntendossier. Bij iedere behandeling wordt dit dossier aangevuld om zo de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg te waarborgen.

Bij afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut wordt, bij uw goedkeuring, de behandeling overgenomen door een collega fysiotherapeut.

Tarieven per 2020

Onze tarieven

Per 1 januari 2020

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie/manuele therapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Alle medewerkers staan in het kwaliteitsregister van het K.N.G.F. en zijn BIG
geregistreerd.

Deze geldende tarieven kunnen per verzekeraar verschillen.
Bovengenoemde tarieven hanteren wij voor niet aanvullend verzekerden
en bij overschrijding budget.

Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

De praktijk heeft contracten afgesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.