Huishoudelijk reglement

In dit huishoudelijk reglement geven wij aan wat u van ons als praktijk en behandelend fysiotherapeut kunt verwachten, maar ook wat uw rol is als patiënt.

De praktijk

 • U wordt door uw eigen fysiotherapeut behandeld. Indien uw fysiotherapeut verhinderd of ziek is, wordt u behandeld door een collega (uiteraard met uw toestemming).

 • Omdat onze medewerkers over verschillende specialisaties beschikken, adviseren wij u, aan de hand van uw klachten, wie u het beste kan begeleiden. Uiteraard houden wij rekening met uw voorkeur.

 • Op de gegevens die wij van u registreren, is de wet persoon registratie van toepassing. Wij hanteren een privacyreglement.

 • Wij vragen begrip voor het feit dat een behandeling enkele minuten kan uitlopen, wij proberen de wachttijd te beperken.

 • Uw behandelend fysiotherapeut is geregistreerd in het BIG-register (www.big-register.nl). De BIG-wet, beroepen individuele gezondheidszorg, regelt de zorgverlening door beroeps-beoefenaren. Alleen degene die in het register staan ingeschreven mogen de beschermde titel (in dit geval: fysiotherapeut) voeren. De deskundigheid van de geregi-streerde beroepsbeoefenaar is hiermee voor iedereen herkenbaar. Alle fysiotherapeuten, werkzaam in de Kleine Steeg, zijn geregistreerd in het CKR (centraal kwaliteitsregister). In het CKR van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.

 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Mocht u een klacht hebben dan vragen wij u deze te uiten. Wij nemen uw klacht serieus en zullen uw opmerkingen gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren.

 • De betalingsvoorwaarden zijn opgesteld door de vereniging van vrijgevestigde fysiotherapeuten en gedeponeerd bij de Arr. Rb. Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992.

 • Informatie over onze tarieven vind u in de wachtkamer.

U als patiënt

 • Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn en plaats te nemen in de wachtkamer tot u door ons wordt opgehaald.

 • Voor de hygiëne dient u een grote handdoek mee te nemen. Traint u in de oefenzaal dan draagt u makkelijke kleding en draagt u (sport)schoenen die u alleen binnen gebruikt (schoon). U heeft de mogelijkheid zich bij ons om te kleden.

 • Bent u verhinderd dan verzoeken wij u om geruime tijd van te voren contact met ons op te nemen, zodat wij onze planning kunnen aanpassen. Indien u tenminste 24 uur van te voren heeft afgemeld wordt de door u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

 • Hoewel wij uw verzekeringsgegevens checken ligt de verant-woordelijkheid of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie bij u zelf. Kijk daarom uw polis goed na.

 • Wij vragen u om uw verwachtingen omtrent de behandelingen kenbaar te maken.

 • Graag uw mobiele telefoon uitzetten tijdens de behandeling.

 • Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee. Fysiotherapie Kleine Steeg is niet aansprakelijk voor beschadigingen of diefstal van uw eigendommen tijdens uw bezoek. Er zijn in de kleedruimtes kluisjes aanwezig voor uw waardevolle spullen.

 • Wij verwachten van u dat u onze adviezen ter ondersteuning van de behandeling serieus neemt en opvolgt om zo tot een optimaal behandeleffect te komen. Heeft u vragen over de behandeling of de adviezen die wij u geven, stel deze gerust. Het is van belang dat u gemotiveerd deelneemt aan de behandeling.

Maak een afspraak

Meldt u hier direct aan voor onze diensten

Wat dient u mee te nemen

 • Uw identificatiebewijs;

 • De verwijsbrief (indien van toepassing);

 • Een handdoek (hygiëne)

Contact

Kleine steeg 7H
6131 KJ Sittard

tel nr: 0467501560

info@kleinesteeg.nl

Openingstijden
Maandag; 8:00 tot 17:00 uur
Dinsdag; 8:00 tot 19:00 uur
Woensdag; 8:00 tot 20:00 uur
Donderdag; 8:00 tot 20:00 uur
Vrijdag; 8:00 tot 18:00 uur

Voor administratieve vragen verzoeken wij u te bellen op:
Maandag, woensdag
en donderdag: tussen 8.00 – 13.00 uur
Vrijdag tussen 11:00 en 15:00