Intake

Voordat begonnen kan worden met het verantwoord bewegen, zal eerst een fittest uitgevoerd moeten worden. In deze 30 minuten durende intake zal aandacht besteed worden aan:

  • uw persoonlijke verwachtingen en trainingsdoelen;

  • uw eventuele aanwezige lichamelijke beperkingen;

  • uw huidige gezondheidstoestand.

De intake kost € 36,-. Deze kosten worden contant bij de intake betaald (inclusief administratiekosten). Bij iedereen wordt een fittest gedaan.