Kinderfysiotherapie
De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van kindgerelateerde aandoeningen en de invloed daarvan op de groei en ontwikkeling en is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen met motorische problemen. De kinderfysiotherapeut houdt daarnaast ook rekening met opvoedkundige en gedragsmatige ontwikkelingsaspecten en beschikt over pedagogische en didactische kennis en vaardigheden om de therapie hierop af te stemmen. De behandeling is erop gericht de optimale motorische ontwikkeling van het kind te bewerkstelligen. Kinderfysiotherapie is bestemd voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Enkele voorbeelden voor verwijzing naar de kinderfysiotherapeut:

  • zuigelingen met ontwikkelingsstoornissen

  • zuigelingen met asymmetrie of voorkeurshouding

  • kinderen met problemen met het fijn of grof motorisch functioneren

  • kinderen met schrijfproblemen

  • kinderen met een vertraagde algehele ontwikkeling of syndromen

  • kinderen met problemen op orthopedisch of neurologisch gebied

  • kinderen met houdingsproblematiek

Vergoeding
Kinderfysiotherapie zit bij alle zorgverzekeraars in het basispakket. Kinderen tot 18 jaar hebben jaarlijks recht op 18 keer kinderfysiotherapie uit de basisverzekering. Na 18 behandelingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop uw kind aanvullend is verzekerd. Voor kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie onbeperkt vergoed uit de basisverzekering.

Maak een afspraak

Meldt u hier direct aan voor onze diensten

Wat dient u mee te nemen

  • Uw identificatiebewijs;

  • De verwijsbrief (indien van toepassing);

  • Een handdoek (hygiëne)

Contact

Kleine steeg 7H
6131 KJ Sittard

tel nr: 0467501560

info@kleinesteeg.nl

Openingstijden
Maandag; 8:00 tot 17:00 uur
Dinsdag; 8:00 tot 19:00 uur
Woensdag; 8:00 tot 20:00 uur
Donderdag; 8:00 tot 20:00 uur
Vrijdag; 8:00 tot 18:00 uur

Voor administratieve vragen verzoeken wij u te bellen op:
Maandag, woensdag
en donderdag: tussen 8.00 – 13.00 uur
Vrijdag tussen 11:00 en 15:00