Kinderfysiotherapie
De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van kindgerelateerde aandoeningen en de invloed daarvan op de groei en ontwikkeling en is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen met motorische problemen. De kinderfysiotherapeut houdt daarnaast ook rekening met opvoedkundige en gedragsmatige ontwikkelingsaspecten en beschikt over pedagogische en didactische kennis en vaardigheden om de therapie hierop af te stemmen. De behandeling is erop gericht de optimale motorische ontwikkeling van het kind te bewerkstelligen. Kinderfysiotherapie is bestemd voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Enkele voorbeelden voor verwijzing naar de kinderfysiotherapeut:

  • zuigelingen met ontwikkelingsstoornissen

  • zuigelingen met asymmetrie of voorkeurshouding

  • kinderen met problemen met het fijn of grof motorisch functioneren

  • kinderen met schrijfproblemen

  • kinderen met een vertraagde algehele ontwikkeling of syndromen

  • kinderen met problemen op orthopedisch of neurologisch gebied

  • kinderen met houdingsproblematiek

Vergoeding
Kinderfysiotherapie zit bij alle zorgverzekeraars in het basispakket. Kinderen tot 18 jaar hebben jaarlijks recht op 18 keer kinderfysiotherapie uit de basisverzekering. Na 18 behandelingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop uw kind aanvullend is verzekerd. Voor kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie onbeperkt vergoed uit de basisverzekering.

 

Aanmelden

Aanmelden

Meldt u hier direct aan voor onze diensten
Aanmelden